15/06/2006

eu odeeeeeeeeeeeeeeeio meu teecladooo porqueeeeee ele escreeeeeeeeeeeeeeeeve quee nem oe jamanta, cooooom eeessa teecla preeeeeeeeeeesa, agoooooora nem éeeeeeeeeeeeeee o eeeeeeeee só, o ooooo também, caceeeeeeeeeeeeta.

Nenhum comentário: